Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x

Merikotka - luontokuvaaja Hannu Vainionpekka

Govva: Hannu Vainionpää.

Nykyään merikotka on kaikkialla rannikoilla ja saaristoissa näkyvä petolintu, ja sen voi nähdä myös sisämaan järviseuduilla ja Lapissa. 1960–1970 -luvuilla merikotka oli kuolemassa sukupuuttoon Itämeren rannoilta. Sen pelastaminen on luonnonsuojelun suuria saavutuksia, jossa vapaaehtoistyöllä on ollut suuri merkitys. Ravintoketjun huipulla olevana petona merikotka on yksi Itämeren tilan seurantalajeja, jonka pesintää seurataan tarkasti. Nykyään Sääksisäätiön merikotkatyöryhmä ohjaa ja koordinoi merikotkan suojelua, seurantaa ja tutkimusta. Mukana seurantatyössä on yli sata lintuharrastajaa eri puolilla maata.

  • Vuosittain yli 100 merikotkatyöryhmän vapaaehtoista pesätarkastajaa käy läpi kaikki tunnetut, yli 1000 merikotkan pesää sekä etsii uusia vaihtopesiä.

  • Merikotka oli vuoteen 2019 saakka uhanalainen laji, mutta nyt lajin kanta on todettu niin vahvaksi, että tätä erityisasemaa ei enää tarvita.

  • Merikotka on tärkeä ympäristön tilan indikaattori. Ympäristömyrkyt kulkeutuvat kasviplanktonista sinisimpukan ja haahkan – tai vaihtoehtoisesti kalojen – kautta merikotkaan. Merikotkayksilöt voivat kerätä ravinnostaan ympäristömyrkkyjä huomattavia määriä.

Tiedot on koottu Sääksisäätiön sivuilta: Sääksisäätiö

Tunturi-Lapin luontokeskus

Tunturi-Lapin Luontokeskus, Peuratie 15, 99400 Enontekiö, Suomi

Enontekiö

Metsähallitus, Tunturi-Lapin luontokeskus

Puhelin: 0206 39 7950

Sähköposti: tunturi-lappi(at)metsa.fi

Tunturi-Lapin luontokeskuksen tapahtumat ja näyttelyt →

Näyttelyyn on vapaa pääsy, tervetuloa!