Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x

Evenemang.utinaturen.fi

Webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi är avsedd för Forststyrelsens evenemang och för evenemang som arrangeras av de partner som har ett gällande samarbetsavtal med Forststyrelsen.

På den här webbplatsen hittar du intressanta och mångsidiga naturevenemang i nationalparker, naturum, strövområden och andra rekreations- och naturskyddsområden som underhålls av Forststyrelsen.

Evenemangsutbudet varierar från utställningar på naturumen till utflykter ordnade av naturföretagare.

I naturskyddsområdena förbinder sig evenemangsarrangörerna till ansvarsfull verksamhet.

Skapa ditt evenemang på Evenemang.utinaturen.fi

Skapa ditt evenemang på kartan så att det ingår i utbudet av evenemang med naturen som tema på Evenemang.utinaturen.fi. Ditt evenemang blir synligt på evenemangskartan inom några minuter. Se nedan info om de anmälningar och tillstånd som ditt evenemang kan kräva på förhand.

Sök ett evenemang på kartan och delta

Finn ett intressant evenemang på kartan, antingen nära dig eller på längre avstånd. På kartan kan du söka fram evenemang också enligt plats!

Samarbetsavtal med Forststyrelsen

För att ordna regelbundna avgiftsbelagda evenemang i Forststyrelsens rekreations- och naturskyddsområden, såsom nationalparker, krävs det att du ingår ett samarbetsavtal med Forststyrelsens naturtjänster.  

Vi använder avtal av två slag:

  • Samarbetsavtal för de aktörer som inte utnyttjar naturobjektens eld- och rastplatser. Detta slags avtal kostar ingenting.
  • Samarbetsavtal för de aktörer som utnyttjar naturobjektens eld- och rastplatser. Detta slags avtal är avgiftsbelagt.

Mallar för samarbetsavtal finns på finska, svenska och engelska. Du får mer information om avtalen på Forststyrelsens närmaste naturum eller direkt av parkchefen i området. Läs mera (metsa.fi).

Samarbetsavtal kan ingås av bland annat företag som förbundit sig till hållbar turism och organisationer som sysslar med NT.

Om du vill ordna evenemang i ett naturskyddsområde

Ifall ordnande av evenemang ingår i den verksamhet som fastställs i samarbetsavtalet krävs det i allmänhet inga separata anmälningar eller tillstånd. I annat fall kräver ordnandet av ett evenemang ofta en anmälan (metsa.fi) hos Forststyrelsen i god tid innan det ordnas. Ifall ordnandet av evenemanget utöver anmälan kräver ett separat tillstånd eller om det inte är möjligt att ordna evenemanget tar Forststyrelsen kontakt med anmälaren.

Användning av stugor under evenemang

Naturturismföretag kan använda stugor och andra konstruktioner, såsom eldplatser, som rastplatser för sina kunder, förutsatt att ett samarbetsavtal ingåtts med Forststyrelsen. Det är emellertid inte tillåtet att använda ödestugorna för övernattning i samband med företagsverksamhet, utan för kundernas övernattning måste reserverings- och hyresstugor eller privata logitjänster användas. Stora grupper som rör sig på egen hand rekommenderas också egna tält eller reserveringsstugor för övernattning. Läs mer (utinaturen.fi/stugor).


För bort det du tog med dig

I naturskyddsområdena ska principen för skräpfritt friluftsliv iakttas såväl när ett evenemang ordnas som när man deltar i det. Kom ihåg att föra bort allt du tog med dig ut och sortera skräpet i rätt avfallskärl. Ta med dig soppåsar och kontrollera att terrängen är skräpfri när evenemanget är över. Skräpfritt friluftsliv (utinaturen.fi).

Vi önskar dig trevliga evenemang i den finska naturen!